??i h?c Gia ??nh chào ?ón n?m h?c m?i - Chào ?ón tr? s? m?i

Chào ?ón n?m h?c m?i, Tr??ng ??i h?c Gia ?inh t? ch?c h?c t?p và làm vi?c t?i tr? s? m?i c?a tr??ng t?i ??a ch? 185 -187 Hoàng V?n Th?, Ph??ng 8, Qu?n Phú Nhu?n, Thành ph? H? Chí Minh.

T? n?m 2019, Tr??ng t? ch?c h?c t?p trung cho t?t c? sinh viên các khóa t?i tr? s? m?i. V?i v? trí trung tam thành ph?, giao th?ng thu?n l?i, ?i?u này giúp sinh viên d? dàng ?i l?i và theo h?c t?i tr??ng. Tr? s? m?i ???c Nhà tr??ng ??u t? c? s? v?t ch?t khang trang, hi?n ??i ?áp ?ng t?t cho t?t c? ch??ng trình ?ào t?o c?a Tr??ng.

Tr? s? m?i Tr??ng ??i h?c Gia ??nh: 185 -187 Hoàng V?n Th?, P.8, Qu?n Phú Nhu?n, TpHCM

T?i tr? s? m?i, t?t c? các phòng h?c ?i?u ??t chu?n, các phòng h?c ???c trang b? máy l?nh, máy chi?u và t?t c? các d?ng c? c?n thi?t khác. Phòng h?c ly thuy?t r?ng r?i, thoáng mát và s?ch ??p. Nh?ng h?n c? là v?i tr? s? m?i, t?t c? sinh viên ?i?u h?c t?p trung t?i cùng m?t n?i, sinh viên kh?ng ph?i h?c cùng lúc nhi?u n?i.

T?i tr? s? m?i, Nhà tr??ng ?? ti?n hành t? ch?c nh?p h?c ??t 1 cho h?n 300 tan sinh viên K13 trong kh?ng khí t?ng b?ng chào ?ón n?m h?c m?i.

??i h?c Gia ??nh chào ?ón Tan sinh viên K13 t?i tr? s? m?i

CHàO ?óN N?M H?C M?I – CHàO ?óN TR? S? M?I.

 
Tin ti?p theo

Tin tuy?n sinh

TH?NG BáO M?I - H?C B?NG tan sinh viên ??i h?c GIA ??NH 2019

Nh?m khuy?n khích và ??ng viên tinh th?n h?c t?p. Tr??ng ??i h?c GIA ??NH có nh?ng chính sách H?C B?NG h?p d?n dành cho T?N SINH VIêN 2019
keyboard_arrow_left
Loading ...
Kh?ng k?t n?i ???c Internet
Th? l?i